Powerful expressions – Part 11

POWERFUL EXPRESSIONS PART 11

1. The built-in self-repairing tyres are state-of-the-art and thus completely drive away worries of flat tyres.

Lốp xe tự vá tích hợp sẵn rất hiện đại đã đánh tan nỗi lo xe bị xẹp bánh.

 2. Being a high achiever is not enough for success; one must also be ambitious and determined.

người có thành tích cao chưa đủ để thành công, người ta còn cần phải có tham vọng và quyết tâm.

3. Da Lat is always billed as a city of flowers. Nothing can be compared with the feeling of staying in this wintry wonderland which is bathed in crisp sunshine, and offers a panorama of the pine forest wreathed in silent morning fog.

Đà Lạt luôn được xem là thành phố của hoa. Không gì có thể so sánh với cảm giác được ở thành phố mùa đông đắm mình trong ánh nắng khô lạnh, mở ra một quang cảnh rộng lớn của rừng thông quyện trong sương mờ một buổi sáng yên tĩnh.

4. There are a wealth of natural resources in the area like oil, natural gas, coal, and even rare earth.

Có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên trong vùng như dầu mỏ, khí đốt, than đá, và thậm chỉ cả đất hiếm.

5. People aged 18 need to join the military and famous singers in the country are no exception.

Tất cả mọi người đến 18 tuổi phải nhập ngũ và những ca sĩ nổi tiếng cũng không phải là ngoại lệ.

6. Consumer prices are on the rise after the recent escalation in the oil price. Giá cả tiêu dùng tăng lên theo sau sự leo thang giá dầu.

7. If customers are happy, they may then become patrons of the shop. On the flip side, they may even not bother to make a complaint but just walk straight out of your service for good.

Nếu khách hàng vui thì họ có thể trở thành khách quen của cửa hàng. Trái lại (nghĩa tiêu cực), họ sẽ có thể chẳng them than phiền nhưng chỉ vĩnh viễn không bao giờ dùng dịch vụ của bạn nữa.

8. The increase in environmentally conscious customers will eventually make fur fashion items fall out of favour.

Sự gia tăng số lượng khách hàng có ý thức bảo vệ môi trường cuối cùng sẽ làm cho các sản phẩm làm từ lông thú hết được ưa chuộng.

9. To cater for the parents’ needs of managing media content intended for children, the company needs to develop a built-in parental control in their smart televisions.

Để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ quản lý nội dung truyền thông dành cho con cái, công ty cần phát triển 1 chức năng quản lý của cha mẹ tích hợp sãn trong những chiếc TV thông minh.

10. Armed rebels went on the rampage through the village, taking foreign visitors hostage to ask for ransoms.

Những kẻ bạo loạn có vũ trang tấn công nhanh vào khu làng và bắt du khách nước ngoài làm con tin để đòi tiền chuộc.

11. Amid turbulence over rocket launching failures, Elon Musk and his company space X still secured some successful operations to send satellites into the Earth orbits and brought in a contract of more than a billion dollars from NASA to make a U-turn from the brink of bankruptcy.

Giữa khó khăn của những lần phóng tên lửa thất bại, Elon Musk và công ty Space X vẫn thành công trong việc đưa các vệ tinh lên quỹ đại xung quanh trái đất và đem lại hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ đô từ NASA để xoay ngược tình thế thoát khỏi bờ vực phá sản.

12. He had served ten years in prison before being released under house arrest.

Ông ta ngồi tù 10 năm trước khi được thả ra để quản thúc tại nhà.

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube