Powerful expressions – Part 8

POWERFUL EXPRESSIONS – PART 8

1. The advent of sth: sự xuất hiện của cái gì

The advent of the Internet really transformed human society. Sự xuất hiện của internet đã thay đổi hoàn toàn xã hội loài người.

2. Possibilities are endless: có vô số điều khả thi

Possibilities are endless when it comes to what you should do to improve your future.

3. Sth sparks S.O’s interest: cái gì đó làm ai nảy sinh hứng thú

His speech sparks my interest in getting to know more about educational technology. Bài phát biểu của ông ấy đã làm tôi nảy sinh hứng thú tìm hiểu thêm về công nghệ giáo dục.

4. Lag behind: tụt lại phía sau

If we do not devote to our career, we will risk lagging behind the younger generations. Nếu chúng ta không cống hiến cho sự nghiệp của chúng ta thì sẽ có nguy cơ tụt lại phía sau những thế hệ trẻ hơn.

5. Have an edge on the competitor: có lợi thế so với đối thủ

In this job recruitment, anyone who can communicate in more than 2 languages will have an edge on his competitors. (Trong lần tuyển dụng này, ai có khả năng giao tiếp bằng hơn 2 thứ tiếng sẽ có lợi thế hơn các đối thủ khác)

6. Paramount importance: rất quan trọng

It is of paramount importance that language learners review their lessons frequently to lengthen their memory.

7. have the wherewithal to pay: có đủ tài chính để chi trả

He has the wherewithal to pay for his education and living just by collecting and selling second-hand stuff.

8. Turn the table on S.O lật ngược tình thế

Donald Trump turned the table on Hillary Clinton in the 2016 US presidential election by attacking her email scandal.

9. Gain/get/take/have/ keep the upper hand: chiếm thế thượng phong

Bayern Munich had the upper hand over Manchester United in most of the match, but they let the Red Devils turned the table on them in the last 2 minutes of the injury time (thời gian bù giờ) in the historic match of Champions League in 1998.

10. Military leadership is expected to resign en masse: sĩ quan quân đội được dự báo là sẽ từ chức hàng loạt.

11. The company’s CEO is facing the paramount challenges in explaining to its shareholders about the whopping debt pile: Giám đốc điều hành của công ty đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc giải thích cho cổ đông về đống nợ quá lớn.

12. It is palpably obvious that his proposed solution to the problem of human resource is a non-starter : Điều rõ ràng là giải pháp anh ta đề xuất cho vấn đề nhân lực sẽ chẳng giải quyết được gì.

13. Vietnam’s budding economy can be considered a breeding ground for promising start-ups: nền kinh tế đang chớm phát triển của Việt Nam có thể được xem là vùng đất màu mỡ sản sinh ra các doanh nghiệp mới đầy triển vọng.

14. Apple and Samsung were involved in several tit-for-tat legal tussles over patent rights: Apple và Samsung lao vào cuộc chiến pháp lý ăn miếng trả miếng về quyền bản quyền.

15. He managed to keep the operation of the restaurant amid far busier than normal business. Anh ta duy trì được hoạt động của nhà hàng trong tình hình đông khách hơn rất nhiều ngày thường.

16. Per capita, per annum: mỗi đầu người mỗi năm.

Income of Vietnamese per capita is about 2.2 thousand USD per annum.

17. Obviously he will reject outright the ungrounded allegation. Rõ ràng anh ta sẽ bác bỏ ngay sự cáo buộc vô căn cứ.

18. Would-be teachers should spend time doing as much tutoring work as possible to gain teaching experience. Những ai sẽ làm nghề giáo nên dành thời gian…

19. To stay in the reckoning for the managerial position, he has to work much harder. Để đạt được vị trí quản lý, anh ta phải làm việc chăm hơn rất nhiều. (unless he will stay out of the reckoning for that position)

20. He knows how to circumvent the law to proceed the business deal. Anh ta biết lách luật để xúc tiến hợp đồng.

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube