IELTS listening practice for the topic of technology

Computer technology

Components: các thành phần

 • Software (phần mềm)
 • Hardware (phần cứng): CPU (central processing unit), graphic card (thẻ đồ họa), RAM (random access memory), disc drive (ổ đĩa), motherboard (bảng mạch chính), keyboard (bàn phím), monitor (màn hình)
 • Peripheral devices (thiết bị ngoaị vi) : loud speaker (loa), keyboard, monitor, portable hard drive (ổ cứng di động), printer, scanner, mouse, earphones, headphones, USB = memory stick

Computer’s problems:

 • the computer crashes (máy tính treo)
 • suffer virus infection/ is infected with virus (nhiễm virut)
 • hardware failure/malfunction (hỏng phần cứng/phần mềm)

Actions of computer users: thao tác máy tính

 • do word processing (đánh máy)
 • burn a disk (chép đĩa)
 • install a software (cài đặt phần mềm) 
 • troubleshoot a problem (giải quyết 1 vấn đề kĩ thuật)
 • install a printer’s driver (cài đặt phần mềm cho máy in)
 • set up a password (thiết lập mật khẩu)
 • put the computer to hibernation (để máy ở chế độ ngủ đông)
 • connect to the internet via a cable/ via wifi (kết nối internet bằng cáp/bằng wifi) 
 • save a file (lưu tập tin), delete a folder (xóa một thư mục)
 • copy and paste a text (cóp, dán 1 văn bản)
 • compile a document (biên soạn 1 tài liệu)
 • run a word count (đếm số chữ trong văn bản)
 • run a spell check (kiểm tra lỗi chính tả)
 • alter the screen resolution (thay đổi độ phân giải màn hình)
 • permanently delete a file (xóa vĩnh viễn 1 tập tin)
 • restore a deleted file (phục hồi 1 file đã bị xóa vào recycle bin)
 • use two-factor authentication for Facebook (dùng bảo mật 2 lớp cho Facebook)
 • adjust the screen’s brightness (điều chỉnh độ sáng màn hình)
 • connect the computer to a projector (kết nối máy tính với máy chiếu)
 • create a system image backup (tạo file backup cho máy tính để khôi phục hiện trạng máy tại thời điểm tạo backup)
 • partition the hard drive (phân chia ổ cứng để phân bổ dung lượng chứa cho các ổ đĩa C, D, E…)
 • format the drive/USB (tẩy trắng ổ cứng/USB).

Now let’s practice listening about this topic.

EXERCISE 1

Questions 1-4

You will hear two undergraduates doing a research methods course – a girl called Leela and a boy called Jake – having a seminar with their tutor.

Choose the correct letter, A, B or C.

Research on web-based crosswords

EXERCISE 2

EXERCISE 3

176, 177

EXERCISE 4

178, 179

EXERCISE 5

224

EXERCISE 6

232

EXERCISE 7

233

EXERCISE 8

234

Các bài tập khác

1 bình luận về “IELTS listening practice for the topic of technology”

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube