POWERFUL EXPRESSIONS – PART 10

POWERFUL EXPRESSIONS – PART 10

1. Sth is underway in earnest: cái gì đang được tiến hành một cách nghiêm túc.

In earnest (nghiêm túc, thật lòng, sốt sắng) >< in jest (bỡn cợt, bông đùa)

The project is underway in earnest to prevent the previous failure due to the lack of supervision of the board of management. Dự án đang được tiến hành nghiêm túc để tránh thất bại trước đây do thiếu giám sát của ban quản lý.

2. come into compliance with: điều chỉnh cho phù hợp với

He has to change the company’s policy so that it comes into compliance with the modified labour law.

3. Pull the plug on sth: tách rời khỏi,

It is impossible for China to pull the plug on foreign news as regards the unrest in Hong Kong. Trung Quốc không thể nào cắt nguồn tin nước ngoài về tình hình bất ổn ở Hong Kong.

4. In the wake of sth, a bad consequence follows: một sự việc là nguyên nhân dẫn đến 1 hậu quả xấu.

In the wake of the harsh oppression of Hong Kong’s protestors by pro-China government, many people may disappear for no reason. Với sự đàn áp mạnh đối với người biểu tình của chính quyền thân Trung Quốc, nhiều người có thể biến mất không lý do.

5. They edged closer to dealing with the bad-debt problem hobbling the company’s liquidity. Họ tiến gần hơn đến việc giải quyết vấn đề nợ xấu đã gây khó khăn cho tính thanh khoản của công ty.

6. Bad debts from many years of pell-mell growth finally weigh heavily on the organization. Nợ xấu từ những năm phát triển hỗn loạn cuối cùng cũng giáng đòn mạnh xuống tổ chức.

7. The nerve-jangling strong coffee sweetened with condensed milk can make people addicted to it. Cà phê mạnh rần rần thần kinh được làm ngọt bằng sữa đặc có thể làm người ta nghiện.

8. They are planning a venture into far-flung regions in the East when the market in the West has turned weaker in recent years with the hit of global economic crisis. Họ đang lên kế hoạch thâm nhập những vùng xa xôi ở phía Đông khi thị trường phương Tây trở nên yếu hơn trong những năm gần đây do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

9. He never really takes his foot off the pedal when it comes to working towards his short-term plans. Anh ta không bao giờ ngơi nghỉ khi làm việc để đạt các mục tiêu ngắn hạn của anh ấy.

10. In the wake of the harsh oppression of Hong Kong’s citizens, when completely returned to China, Hong Kong will no doubt be shackled by its corruption-prone mother nation. Với tình trạng bị áp bức khốc liệt của người dân Hong Kong thì khi hoàn toàn trao trả cho Trung Quốc, Hong Kong sẽ chắc chắn sẽ bị gông cổ lại bởi nước mẹ đầy tham nhũng.

11. Take it up a notch: cố hơn tí nữa, làm cho tốt hơn chút nữa

You had the championship in the tournament, but if you had taken it up a notch, you could have broken the world record already.

12. It’s a no brainer for me: tôi chẳng phải nghĩ nhiều về nó.  

My family has a tradition of teaching, and I love the job too. That’s why when I needed to choose the major at university, it is a no brainer for me to just pick pedagogy. Gia đình tôi có truyền thống giảng dạy và tôi thích nghề này. Đó là lý do khi tôi phải chọn ngành học ở đại học thì tôi chẳng phải nghĩ nhiều để chọn ngành sư phạm.

13. These three proposed solutions really just scratch the surface of the problem. Ba giải pháp được đề xuất này thực ra chỉ như gãi ngứa chứ chưa giải quyết được vấn đề.

14. Making crass cash is like hitting a street drug.  It’s a thrilling high which fades quickly, and to keep the buzz you need more and more of it. Kiếm tiền 1 cách ngu ngốc cũng giống như phê thuốc vậy. Sự hấp dẫn của nó sẽ tàn nhanh chóng và bạn biết là bạn cần phải kiếm thêm nhiều nữa để giữ được sự phấn khích đó.

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube