Câu hỏi cần dùng nhiều scanning trong IELTS reading

Các bài đọc cần nhiều scanning

Cách giải quyết loại bài đọc này cũng là cách chung áp dụng cho tất cả các bài đọc IELTS

Loại bài đọc này có đặc điểm là các câu hỏi không theo thứ tự phát triển của bài đọc mà khá lộn xộn. Chỉ cần người đọc phân tích câu hỏi của mỗi phần xem có phải đa số các câu hỏi về thông tin chi tiết không. Nếu là phải thì có thể chuyển sang tập trung làm scanning cho toàn bộ bài mới hiệu quả được. Hãy xem các câu hỏi và vị trí xuất hiện câu trả lời trong bài đọc sau. Hãy xem từ khóa cần scan cho mỗi câu hỏi và vị trí chúng xuất hiện trong bài đọc để biết bạn cần scan hiệu quả đến mức nào. Nên xem lại bài Scanning Techniques

Tuy nhiên các bạn đừng hoảng, chúng ta vẫn scan nhưng mà scan danh sách câu hỏi chứ không scan bài đọc nên scan rất rất nhanh.

Cách làm: Đọc đoạn nào xong thì quay sang scan hết 13-14 câu hỏi để tìm từ khóa nào vừa xuất hiện trong đoạn bạn vừa mới đọc ấy và trả lời hết tất cả các câu ấy. Muốn làm được vậy bạn cần đọc đủ chậm để hiểu và nhớ thông tin vừa đọc. Cách làm này có lợi ở chỗ trí nhớ thông tin của bạn là tốt nhất lúc bạn vừa mới đọc xong đoạn, nên khi scan các câu hỏi ra được từ khóa thì bạn sẽ dễ dàng trả lời hoặc chí ít thì cũng có thể nhanh chóng tra lại thông tin trong đoạn vừa đọc để trả lời. Sau khi xử lý hết các câu hỏi liên quan đến đoạn đó, bạn mới bắt đầu đọc đoạn mới và làm tương tự.

Vị trí từ khóa

Hãy xem các từ khóa trong câu hỏi xuất hiện ở vị trí nào trong bài đọc dưới đây.

 

 

Đáp án

1. B,   2. A,   3. C,    4. NO,     5. NOT GIVEN,      6. YES ,   7. NOT GIVEN,   8. E,  9. G,  10. H,  11. A,  12. B,  13. B, 14. C

Làm bài tập dạng này tại đây

1 bình luận về “Câu hỏi cần dùng nhiều scanning trong IELTS reading”

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube