True/False/Not Given và Yes/No/Not Given trong IELTS Reading

1 Sự khác nhau giữa câu hỏi True/False/Not Given và Yes/No/Not Given:

(chú ý: sự phân biệt này có giá trị tham khảo thêm thông tin chứ thực ra không quan trọng cho việc đọc của bạn)

Hãy xem câu hỏi để rút ra kết luận về sự khác biệt của 2 loại câu hỏi này.

The differences between T/F/NG and Y/N/NG

Có sự khác nhau giữa 2 loại câu hỏi này ở chỗ câu Yes/No/Not Given kiểm tra độ hiểu thông tin, thông điệp, ý kiến, ngụ ý đằng sau câu chữ chứ không đơn giản như True/False/Not Given chỉ kiểm tra tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên sự khác nhau này cũng không làm cho cách giải quyết 2 loại câu hỏi này khác nhau. Dẫu sao chúng ta vẫn phải nắm facts và vẫn phải hiểu opinions thì mới làm tốt được bài. Vì vậy các bạn không nên chú ý quá nhiều về việc phân biệt 2 loại câu hỏi này.

2. Ví dụ câu hỏi T/F/NG:

Do the following statements agree with the information in the passage?

Choose

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

 1. Easy Riders can be used for land, sea, or air travel
 2. Easy riders are chocolates
 3. An overdose of those medicine is not dangerous
If you travel by bus, car, boat, plane or train with your children, make sure that travel sickness doesn’t spoil the journey. Take a packet of EASY RIDERS. Easy Riders are chocolate flavoured but they aren’t lollies. They are children’s travel sickness tablets…  

3. Đặc điểm của các câu trả lời T/F/NG

a. Đặc điểm câu trả lời TRUE/YES

Bạn tìm thấy trong statements thông tin có đặc điểm sau:

 • Ít hơn hoặc nhiều bằng thông tin trong bài
 • Phản ánh đúng thông tin của bài nhưng được viết đồng nghĩa chứ không mang từ vựng cấu trúc câu giống như trong bài nữa
 • Có thể có các từ mang nghĩa ít chắc chắn: sometimes, maybe, perhaps, probably, to be likely, some, someone, something…

Nếu có thông tin trong passage và các statements như sau thì các bạn chọn True/False/Not Given cho các statements?

+ Passage: She was Miss Hanoi in 2013

 • Statement 1: She was a beautiful girl in Hanoi
 • Statement 2: She won a Miss title in a beauty contest in Northern Vietnam in 2013.
 • Statement 3: She was elected as Miss Hanoi in 2013.

Giải thích

Statements 1 và 2 chứa ít thông tin hơn trong bài, và những thông tin đó đều đúng vì:

Trong statement 1: cô ấy là 1 cô gái đẹp ở Hà Nội (điều này là lẽ đương nhiên khi cô ấy là hoa hậu chả lẽ lại không đẹp) à các bạn sẽ có thể tìm khắp bài đọc không có thông tin về vẻ đẹp của cô gái, nhưng lưu ý là chúng ta trả lời theo nghĩa hiểu được chứ không phải đi tìm từ khóa để xác định câu trả lời, mà nghĩa ở đây là: cứ là hoa hậu là phải công nhận là đẹp. à True

. Đối với statement 2, chúng ta biết cô ấy là hoa hậu ở nơi nào đó ở miền Bắc Việt Nam, thông tin đó không cụ thể bằng ở Hà Nội, vì khi nói cô ấy là hoa hậu Hà Nội thì đã bao hàm cô ấy là hoa hậu 1 tỉnh thành miền Bắc à thông tin đúng trong statement ít hơn trong passage à True

Statement 3 chứa thông tin bằng với passage à True

b. Câu trả lời FALSE/NO

Statements chứa thông tin sai so với bài đọc. Thông tin sai ấy được biểu hiện ở 2 dạng cơ bản sau (sự đối lập nghĩa được thấy ở các từ in đậm trong các ví dụ) :

 • Sai nghĩa:

Passage: There was a rapid growth in export in the past 6 months.

Statement 1: Export in the first half of the year declined dramatically.

Statement 2: Export in the past 6 months did not increase/ increased marginally/slowly.

 • Sai số lượng:

Passage: 2 new brands of cars (Honda, and Mitsubishi) were made for the export market last year

Statement: There were 3 types of automobiles manufactured for overseas sales.

c. Câu trả lời NOT GIVEN: được chọn khi trong statement

 • Có 1 danh sách mà trong đó có thứ không có trong bài. Ví dụ:

Passage: 2 new brands of cars were made for the export market last year

Statement: There were 2 types of automobiles manufactured for overseas sales, including Honda, and Mitsubishi. à Trong statement có đưa ra danh sách 2 hãng xe nhưng trong bài đọc không có à Not Given.

 • Trong statement có thừa danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, hay mệnh đề so với bài đọc.

Passage: International students find it hard to integrate into the U.S. academic environment due to language barriers and different learning styles.

Statement 1: International students in the U.S. have trouble keeping with their school mates because they feel homesickness (thừa danh từ này) along with problems with language and learning styles.

Statement 2: International students coming to the U.S. have a hard time confronting with academic requirements from their tutors (thừa cụm động từ này)

Hoặc

Passage: He is more intelligent than her.

Statement: He is very much smarter than her. (thừa trạng từ “very much” chỉ mức độ so sánh)

Passage: She was Miss Hanoi in 2013

Statement : She was the most beautiful girl in Hanoi in 2013. (thừa trạng từ “the most” chỉ mức độ so sánh.

Chú ý khi gặp các từ all, most, almost all, always, rarely, seldom, never, little, nobody, must… thì có thể statement đó là NOT GIVEN.

4. Các bước làm bài dạng T/F/NG hoặc Y/N/NG

Bước 1: Đọc đề để xác định nên trả lời True/False/Not Given (T/F/NG) hay Yes/No/Not Given (Y/N/NG)

Bước 2: Đọc statements và gạch chân từ khóa trong statements + ghi chú từ đồng nghĩa để scan từ khóa đó trong bài.

Bước 3: Scan tìm từ khóa + từ đồng nghĩa của chúng trong bài đọc

Bước 4: Đọc xung quanh từ khóa đó và trả lời câu hỏi.

Lưu ý cần đọc trả lời 2 câu hỏi 1 lượt để tránh tình trạng câu đầu không có thông tin, phải chọn NG thì bạn phải mất thời gian đi tìm thông tin cho nó thậm chí bỏ qua dẫn chứng có thể trả lời 1 hoặc nhiều câu hỏi đi theo sau nó.

Áp dụng các bước ấy vào bài tập nhỏ và bài tập làm thêm ở trang sau

Do the following statements agree with the information in the passage?

Choose

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

 1. Easy Riders can be used for land, sea, or air travel
 2. Easy riders are chocolates
 3. An overdose of those medicine is not dangerous
The reading text:

If you travel by bus, car, boat, plane or train with your children, make sure that travel sickness doesn’t spoil the journey. Take a packet of EASY RIDERS. Easy Riders are chocolate flavoured but they aren’t lollies. They are children’s travel sickness tablets. The tablets contain dose that are safe for children, so there is no danger of overdose if you follow the instructions on the packet. You can give EASY RIDERS to your children as a preventative measure or wait to see if travel sickness develops and then give one. So if you are taking your children on a journey, don’t forget the EASY RIDERS. An easy ride for your children means an easier ride for you. Available from your local chemist or drugstore. Produced by LUCKY PHARMACEUTICAL CO.  

Làm thêm bài tập dạng này ở đây

Tất cả các dạng câu hỏi IELTS reading

1 bình luận về “True/False/Not Given và Yes/No/Not Given trong IELTS Reading”

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube