Ghép tên người với phát ngôn/ sự kiện với tính chất trong IELTS reading

Ví dụ:

Bạn có 1 danh sách các tên sau

A. George Stephenson

B. Richard Trevithick

C. Archimedes

D. James Watt

E. the Corinthians

F. John Fitch

Và bạn phải khớp các tên ấy với các tính chất hoặc hành động sau:

Which pioneer:

1. was responsible for building a life size steam locomotive

2. legally protected the design of the working model of the steam locomotive

3. created a small scale replica of a steam locomotive

4. was defeated by the limitations of the raw materials available to him

5. understood the potential of steam locomotives to transport people

6. used steam as a form of propulsion

7. discovered how to use steam engines in the manufacturing industry

8. used animals and not steam to power a form of railway

Các lưu ý khi đọc

– Đọc và hiểu nghĩa chứ không chỉ tìm từ giống nhau giữa câu hỏi và bài đọc

Ví dụ:

The first step was the design of a working model of a steam locomotive by John Fitch in the United States in 1794

Bạn có thể nghĩ bạn chọn được hành động thứ 2 cho John Fitch khi thấy “the design of the working model of the steam locomotive” và nó giống “legally protected the design of the working model of the steam locomotive”. Tuy nhiên bài đọc không nói gì về việc Fitch legally protected the design à nên đây là bẫy các bạn gặp phải khi chỉ mải mê tìm từ giống nhau trong câu hỏi và bài đọc, mà không hiểu toàn bộ ngữ cảnh và ý nghĩa của câu.

Đọc tìm từ đồng nghĩa, đừng nên chỉ tìm từ giống nhau trong câu hỏi và trong bài đọc

Bạn có thể không thấy chính xác từ bạn tìm nhưng sẽ thấy đồng nghĩa của nó trong bài

Câu 8. used animals and not steam to power a form of railway

Nhưng trong bài, không có chữ “animals” mà lại có các chữ horses and oxen đồng nghĩa với nó:

The Corinthians did not consider using steam to power this prototype of the railway but instead used horses and oxen.

Đừng phí thời gian tìm các từ giống nhau trong mọi câu hỏi

Đa số các câu hỏi trên đều có chữ steam locomotive, nên bạn không nên xem chúng là từ khóa để tìm kiếm vì chúng sẽ xuất hiện khắp nơi trong bài đọc. Thay vào đó hãy gạch chân các từ khóa khác trong câu hỏi để cụ thể hóa việc tìm thông tin gì cho steam locomotive.

Câu hỏi không theo trình tự của bài đọc

Thường các bạn scan tên trước tiên, sau đó đọc chậm để hiểu người đó nói gì, làm gì, rồi mới tra với các lựa chọn trả lời. Đến đây mà vẫn chưa chắc câu trả lời thì mới scan tiếp các từ khóa nào trong các lựa chọn trả lời được nhắc đến trong bài đọc thì chọn cái ấy, và đây mới là lúc các từ khóa ở phần 3 phía trên phát huy tác dụng. Lưu ý: bạn cần hiểu người đó làm gì, nói gì trước khi bạn chọn, nên phải scan tên và đọc trước, chứ đừng scan từ khóa trước vì giả sử có 8 từ khóa, bạn không biết scan từ nào trước khi câu hỏi sắp xếp lộn xộn.

Khi chắc chắn câu trả lời nào thì bạn nên gạch ngang qua nó để khỏi phải mất thời gian đọc lại nó cho các câu trả lời khác.

Một tên có thể được chọn nhiều hơn 1 lần

Các bước làm bài

Bước 1. Scan bài đọc để tìm tên/con số và khoanh tròn chúng ở tất cả những chỗ chúng xuất hiện

Bước 2. Đọc xung quanh tên/số ấy và tự tóm tắt lại ý của người đó.

Bước 3. Tìm ra lựa chọn trong câu hỏi giống tóm tắt của bạn để làm câu trả lời.

Áp dụng các bước làm bài vào bài đọc ở trang sau

Bước 1. Khi scan tên Utterback trong bài đọc, ta tìm được 2 ý sau

Innovation may offer one significant way that companies can gain advantage. Utterback’s (1994) concept of ‘dominant design’ provides insight into how an innovation can create a temporary monopoly situation that will weaken competitive forces; however, when an  innovative product or service is launched, rivals typically begin to copy it (once patents run out). Hence, it is necessary for the company to continuously seek further ways to innovate.

Every innovation process has its strengths and weaknesses, but it seems that when a company sets up a systematized innovation process it communicates the importance of innovation to the entire organization. In these companies, more resources are devoted to development. The best companies have learned to systematize the process (Hargadorn & Sutton, 2000).

The primary disadvantage to having a structured innovation process is speed to market – the more structure, the longer the lead time is from idea to product. The only company that described its process as ‘quick’ did not have such a process. Employees were empowered to solve problems and create new products for the customer by responding to demand. While this benefits customers, the company stated it lacks systems to share learning with other segments of the organization. A potential disadvantage of this approach, according to Utterback, is that evolutionary change can be missed when companies are too focused on pleasing customers.

The most challenging aspect of any innovation is determining marketability. No company said it lacked creative ideas or creative people, but many ideas require significant resources to test, develop, and launch. Millions of dollars are at stake, so an element of risk-taking is required.

Bước 2: đọc xung quanh tên Utterback xem ông ta phát biểu gì

Bước 3. Bây giờ so với danh sách các phát ngôn xem cái nào của Utterback

 1.  A business cannot rely on the success of one good innovation.

2.    A group approach is an effective way of generating innovation.

3.    Employees are more creative in a culture that accepts failure.

4.    Radical innovations will provide greater income than minor changes.

5.    Businesses with a structured approach to innovation are more likely to succeed.

6.    Innovation consists of a new idea combined with business potential.

7.    A business that concentrates on responding to clients’ needs may overlook the need for wider development

Làm thêm bài tập dạng này ở đây

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube