Matching sentence halves – Câu hỏi ghép 2 nửa câu trong IELTS reading

CÂU HỎI GHÉP 2 NỬA CÂU TRONG IELTS

Để làm tốt loại câu hỏi này, bạn cần có kiến thức ngữ pháp tốt (để loại trừ các kết hợp sai ngữ pháp) và hiểu các diễn đạt đồng nghĩa tốt.

  1. Các bước làm bài

Bước 1. Đọc phần đầu của câu và gạch chân từ khóa.

Bước 2. Đoán phần đuôi phù hợp cho câu và ghi chú phần đuôi khả thi chọn từ danh sách.

Bước 3. Đọc bài để tìm các từ khóa được gạch chân trong bước 1, đọc xung quanh từ khóa để xác định ý phù hợp để kết nối vào phần đầu của câu

Bước 4. So ý tìm được ở bước 3 với các đuôi đã ghi chú ở bước 2 để chọn đuôi có nghĩa giống như trong bài (lúc này đuôi đã phù hợp ngữ pháp do đã qua lựa chọn ở bước 2).

Chú ý: Nên dùng cả 4 bước trên vào lần lượt từng câu hỏi một (hoặc 2 câu mỗi lần) và cần làm nhanh scanning để xác định vị trí từ khóa trong bài. Để biết làm scanning nhanh và hiệu quả, các bạn hãy xem bài Kĩ thuật scanning.

  1. Áp dụng vào bài đọc:

Hãy theo các bước ở trên để ghép các phần đầu câu từ 1-7 với phần đuôi câu thích hợp từ A-H.

Phần sau mô tả cách áp dụng 4 bước vào xác định câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất.

Bước 1, đọc phần đầu mỗi câu và gạch chân từ khóa

Bước 2. Đoán phần đuôi phù hợp theo ngữ pháp và nghĩa và ghi chú

Câu hỏi 1. Thomas Telford          (phù hợp ending B, F)

Bước 3. Đọc bài tìm Thomas Telford và từ khóa civil engineer + second competition (của đuôi B và F)

  • Tìm thấy Thomas Telford, a leading civil engineer of his day…

Bước 4. So sánh a leading civil engineer với đuôi B và F à  câu trả lời là B (was an important civil engineer)

Hãy làm tương tự cho lần lượt từ câu 2-7 và so với đáp án ở cuối bài

  1. Scandal about the result of the first competition (phù hợp ending _________)
  2. Brunei’s design for the bridge (Phù hợp ending _________)
  3. Funding problems (Phù hợp ending _________)
  4. The towers                         (Phù hợp ending _________)
  5. Work on the bridge (Phù hợp ending _________)
  6. The Clifton Suspension bridge (Phù hợp ending _________)

A.     were the only parts of the bridge completed during Brunei’s lifetime.

B.      Was an important civil engineer.

C.      Meant the completion of the bridge was delayed.

D.     Is a symbol of Bristol.

E.      Was recommenced as a suitable memorial to Brunei.

F.       Was chosen in the second competition.

G.     Led to a second contest to design the bridge.

H.     Symbolizes Sydney.

While recovering from his injuries, Brunei entered a design competition for a new bridge over the Avon Gorge near Clifton. The original judge of the competition was Thomas Telford, a leading civil engineer of his day, who rejected all entries to the competition in favour of his own design. After considerable scandal, a second contest was held and Brunei’s design was accepted. For reasons of funding, however, exacerbated by social unrest in Bristol, the project was abandoned in 1843 with only the towers completed. After Brunei’s death, the work on the bridge was decided to start again, partly so that the bridge could form a fitting memorial to the great engineer. The entire structure was finally completed in 1864. Today, the well-known Clifton suspension bridge is a symbol of Bristol, just as the Opera House of is of Sydney. Originally, intended only for horse – drawn traffic, the bridge now bears 4 million motor vehicles a year.

Làm thêm bài tập dạng này tại đây

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube