CÁCH ĐỌC NHANH – SPEED READING

1.      Thế nào là đọc nhanh

Đọc nhanh có nghĩa là: đọc với thời gian ngắn và hiểu nhiều, nắm nhiều thông tin chính xác.

2.      Các cách để đọc nhanh

      a.      Đọc theo cụm từ:

Các bạn hãy xem bạn đọc nhanh hơn, và hiểu dễ hơn ở đoạn văn nào trong 2 đoạn sau:

Đoạn 1:

Another               important            term      in            physics                is             gravity.                                 Gravity                 is                 the         attraction            between             objects.                The        degree of            gravity exerted                 on                 one        object   by           another                depends              not         on           the objects’        size        but         on                 their      mass.    The        greater                 the         mass      of            an object,            the         stronger               that                 object’s                gravity.

 Đoạn 2:

Another important term               in physics            is gravity. Gravity is the attraction between objects. The degree of gravity exerted on one object by another           depends not on the objects’ size              but on their mass. The greater the mass of an object,   the stronger that object’s gravity.

 Các bạn thấy đoạn 2 dễ đọc hơn đúng không? Nếu vậy bạn không nên đọc từng từ riêng biệt mà đọc chúng thành từng cụm có liên kết nghĩa với nhau.

      b.      Tự thúc ép mình:

Các bạn nên dùng ngòi bút hoặc ngón tay để rà lên dòng chữ khi tập đọc. Nếu các bạn rà nhanh, bắt buộc các bạn phải đọc nhanh, nhưng nên nhớ nhanh vừa phải nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc hiểu và nắm thông tin chính xác của bạn.

 Việc rà theo bài đọc sẽ giúp bạn có độ tập trung cao hơn, và thúc ép mình liên tục để duy trì tốc độ đọc mong muốn.

3.       Đọc nhanh trong IELTS:

–     Để đọc nhanh trong IELTS, ngoài 2 nhân tố đọc theo cụm, và tự thúc ép mình, bạn còn phải:

          Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa, và liệt kê từ đồng nghĩa trước khi đọc bài đọc

          Nếu cần phải đọc cho 2 câu cùng lúc để không tìm được đáp án câu này sẽ tìm được câu kia (nhất là dạng Yes/No/Not Given – xem thêm dạng này ở đây – khi câu trả lời bạn đang tìm là Not Given thì có thể tìm không thấy nhưng lại tìm được câu Yes/No đi sau nó)

          Nên ghi chú lại nhận định cho các câu hỏi mà bạn đang phân vân để lúc sau quay lại kiểm tra hoặc sửa câu trả lời thì khỏi phải đọc lại bài.

          Nên biết đánh dấu thông tin khi đọc với hệ thống đánh dấu thống nhất của riêng bạn để mỗi khi bạn nhìn thấy dấu ấy là bạn biết thông tin thuộc loại nào, ý chính hay chi tiết. Gợi ý về cách đánh dấu thông tin như sau:

             Khoanh tròn tên, số, từ khóa ngắn

        Gạch chân cho ý chính

        Gạch chân cho chi tiết liên quan

 Lưu ý đánh dấu những thông tin bạn cảm thấy thực sự trọng tâm, hoặc bạn thích thú thôi, nếu không bài đọc sẽ quá nhiều đánh dấu và khó theo dõi.

 Để đo tốc độ đọc của các bạn xem bạn hiện đang đọc bao nhiêu từ/phút, hãy làm bài

Test Your Reading Speed .

 

 

 

Facebook
YouTube
YouTube